Đặc Sản Tiến Vua Với Các Món Vịt Trời Sau:
Tiết Canh
Lòng Xào
Hấp Hành
Xôi Đặc Biệt
Canh Bầu
Hầm Sả

Đặc Sản Tiến Vua Với Các Món Sâm Cầm Sau:
Tiết Canh
Hấp Xôi
Tiềm Sâm

Đặc Sản Tiến Vua Với Các Món Le Le Sau:
Tiết Canh
Xôi Đặt Biệt
Hầm Sả
Canh Bầu

Với Các Món Heo Mọi 5 Món Sau:
Tiết Canh
Lòng Dồi
Nướng Giả Chồn
Hấp
Rựa Mận
Xào Măng

Với Các Món Rắn Hổ 3 Món Sau:
Tiết Mật Pha Rượu
Lòng Xào
Gỏi Xé Phay
Bằm Xúc Bánh Đa
Chả Lá Lốt
Nướng Muối Ớt
Hầm Sả
Tiềm Thuốc Bắc
Cháo Đậu Xanh

Với Các Món Kỳ Tôm, Dong Đất Sau:
Tiệt Mật Pha Rượu
Gỏi Xé Phay
Nướng Mọi
Nướng Muối Ớt
Bầm Xúc Bánh Đa
Tiềm thuốc bắc

Đặc Sản Tiến Vua Với Các Chim Trĩ Sau:
Lòng Xào
Rang Lá Chanh
Xôi Đặc Biệt
Hầm Sả
Tiềm Thuốc Bắc
Tiềm Sâm

Với Các Món Cua Đinh, Baba Sau:
Tiết Mật Pha Rượu
Lòng Xào
Rang Muối Sả
Nướng Riềng Mẻ
Nướng Muối Ớt
Nướng Giấy Bạc
Xào Gừng
Nổ Muối Hột
Tiềm Thuốc Bắc
Đặc Biệt : Nấu Chuối Đậu

Đặc Sản Tiến Vua Với Các Món Gà Đông Tảo Sau:
Lòng Xào
Nướng Riêng Mẻ
Hấp Giả Cầy
Tái Mè
Nướng Muối Ớt
Hấp Lá Chanh
Xào Sả Ớt
Xôi Đặc Biệt
Nấu Xáo Măng
Hấu Giả Cầy
Tiềm Thuốc Bắc