chim tri

Đặc Sản Tiến Vua Với Các Chim Trĩ Sau:
Lòng Xào
Rang Lá Chanh
Xôi Đặc Biệt
Hầm Sả
Tiềm Thuốc Bắc
Tiềm Sâm