ran ho ba mon

Với Các Món Rắn Hổ 3 Món Sau:
Tiết Mật Pha Rượu
Lòng Xào
Gỏi Xé Phay
Bằm Xúc Bánh Đa
Chả Lá Lốt
Nướng Muối Ớt
Hầm Sả
Tiềm Thuốc Bắc
Cháo Đậu Xanh