Thiên Nhiên Từ Côn Đảo
Với Các Món Hải Sản Từ Cá Mú Nghệ Sau:
Ăn Sống Wasabi
Hấp Tầu Xì
Hấp Kiểu HongKong
Nướng Muối Ớt
Nấu Cháo
Lẩu Thái

Thiên Nhiên Từ Côn Đảo
Với Các Món Hải Sản Từ Cá Mú Đen Sau:
Ăn Sống Wasabi
Hấp Tầu Xì
Hấp Kiểu HongKong
Nướng Muối Ớt
Nấu Cháo
Lẩu Thái

Thiên Nhiên Từ Côn Đảo
Với Các Món Hải Sản Từ Cá Mú Cọp Sau:
Ăn Sống Wasabi
Hấp Tầu Xì
Hấp Kiểu HongKong
Chưng Tương
Nấu Cháo
Lẩu Thái

Với Các Món Hải Sản Từ Cua Thịt - Cua Gạch Sau:
Nướng Y
Hấp Bia
Hấp Dừa
Cháy Tỏi
Rang Muối HongKong
Rang Me
Sốt Cà Ri Cay
Nấu Lẩu Chua Cay

Với Các Món Hải Sản Từ Tôm Mũ Ni Sau:
Nướng Y
Nướng Muối Ớt
Cháy Tỏi
Rang Muối HongKong
Rang Me
Hấp Bia (Dừa)
Nấu Lẩu Chua Cay

Với Các Món Hải Sản Từ Tôm Hùm Alaska Sau:
Tiết Canh
Ăn Sống
Đút Lò Phô Mai
Nướng Y
Cháy Tỏi
Rang Muối
Nấu Cháo Đậu Xanh
Nấu Lẩu Chua Cay

Với Các Món Hải Sản Từ Tôm Hùm Baby Sau:
Tiết Canh
Ăn Sống Wasabi
Đút Lò Phô Mai
Nướng Y
Cháy Tỏi
Rang Muối HongKong
Nấu Lẩu Chua Cay

Với Các Món Hải Sản Từ Ốc Hương Sau:
Nướng Y
Nướng Tiêu Xanh
Cháy Tỏi
Hấp Gừng

Với Các Món Hải Sản Từ Sò Mai Sau:
Nướng Mỡ Hành
Phô Mai Đút Lò

Với Các Món Hải Sản Từ Sò Huyết Sau:
Nướng
Tứ Xuyên
Cháy Tỏi
Sốt Me
Nấu Cháo