Với Các Món Hải Sản Từ Sò Điệp Sau:
Xào Tỏi
Nướng Mỡ Hành
Bơ Tỏi Đút Lò

Với Các Món Hải Sản Từ Hào Sau:
Nướng Y
Nướng Mỡ Hành
Ăn Sống Wasabi
Bơ Tỏi Đút Lò
Phô Mai Đút Lò
Nấu Cháo

Với Các Món Hải Sản Từ Cá Saba Sau:
Nướng Giấy Bạc
Nướng Muối Ớt

Thiên Nhiên Từ Côn Đảo
Với Các Món Hải Sản Từ Cá Mặt Qủy Sau:
Ăn Sống Mù Tạc
Hấp Tàu Xì
Hấp Kiểu HongKong
Nướng Muối Ớt
Nấu Cháo
Lẩu Thái

Thiên Nhiên Từ ôn Đảo
Với Các Món Hải Sản Từ Cá Mú Đỏ Sau:
Ăn Sống Wasabi
Hấp Tầu Xì
Hấp Kiểu HongKong
Chưng Tương
Lẩu Măng Chua
Nấu Cháo
Lẩu Thái

Với Các Món Hải Sản Từ Cá Chim Trắng Sau:
Nướng Muối Ớt
Nướng Y
Hấp Hành Gừng
Hấp Kiểu HongKong
Nấu Măng Chua

Với Các Món Hải Sản Từ Cá Bò Da Sau:
Nướng Giấy Bạc
Nướng Muối Ớt

Với Các Món Hải Sản Từ Cá Lăng Sau:
Nướng Muối Ớt
Nướng Y
Nấu Măng Chua
Nấu Riềng Mẻ
Nướng Lá Lốt
Chả Cá Lá Vọng

Với Các Món Hải Sản Từ Cá Mao Ếch Sau:
Nướng Muối Ớt
Nướng Y
Chưng Tương
Hấp Kiểu HongKong
Nấu Măng Chua

Với Các Món Hải Sản Từ Cá Tầm Sau:
Ăn Sống Wasabi
Lòng Xào Mướp
Chả Cá Lã Vọng
Hấp HongKong
Chưng Tương
Nướng Muối Ớt
Lẩu Nấm
Lẩu Măng Chua