Với Các Món Hải Sản Từ Cua Hoàng Đế Alsaka Sau:
Nướng Y
Hấp
Cháy Tỏi
Rang Muối HongKong
Rang ME
Sốt Cà Ri Cay
Nấu Lẩu Chua Cay

Với Các Món Hải Sản Từ Mực Sau:
Mực Chiên Giòn
Mực Hấp Hành Gừng
Mực Xào Sa Tế
Mực Một Nắng Nướng
Mực Một Nắng Chiên Nướng Mắm
Khô Mực Nướng
Khô Mực Chiên Nước Mắm
Mực Trứng Hấp Hành Gừng
Mực Trứng Chiên Nước Mắm
Mực Ngọc Hấp Hành Gừng
Mực Ngọc Chiên Nước Mắm
Mực Ngọc Nướng Muối Ớt

Với Các Món Hải Sản Từ Tôm Tích Sau:
Nướng Y
Nướng Muối Ớt
Cháy Tỏi
Rang Muối HongKong
Rang Me
Hấp Bia (Dừa)
Nấu Lẩu Chua Cay

Với Các Món Hải Sản Từ Tôm Hùm Baby Sau:
Nướng Y
Nướng Muối Ớt
Đút Lò Phô Mai
Hấp Bia (Dừa)
Rang Me
Cháy Tỏi
Rang Muối
Sốt Cà Ri Cay
Nấu Lẩu Chua Cay

Với Các Món Hải Sản Từ Tôm Hùm Bông Sau:
Tiết Canh
Ăn Sống Wasabi
Đút Lò Phô Mai
Nướng Y
Cháy Tỏi
Rang Muối
Nấu Cháo Đậu Xanh
Nấu Lẩu Chua Cay

Với Các Món Hải Sản Từ Nghêu Sau:
Nướng Mỡ Hành
Phô Mai Đút Lò
Xào Sa Tế
Hấp Gừng
Hấp Sả
Hấp Mẻ
Hấp Kiểu Thái

Thiên Nhiên Từ Côn Đảo
Với Các Món Hải Sản Từ Cá Mú Chuột Sau:
Ăn Sống Wasabi
Hấp Tầu Xì
Hấp Kiểu HongKong
Chưng Tương
Nấu Cháo
Lẩu Thái

Thiên Nhiên Từ Côn Đảo
Với Các Món Hải Sản Từ Cá Sú Mì Sau:
Ăn Sống Wasabi
Hấp Tầu Xì
Hấp Kiểu HongKong
Chưng Tương
Lẩu Măng Chua
Nấu Cháo
Lẩu Thái

Với Các Món Hải Sản Từ Tôm Sú Sau:
Ăn Sống Wasabi
Nướng Y
Nướng Muối Ớt
Nướng Mắm Nhĩ
Cháy Tỏi
Rang Muối HongKong
Rang Me
Hấp Bia (Dừa)
Nấu Lẩu Chua Cay