chao

Với Các Món Cháo Sau:
Cháo Hào (03 con)
Cháo Nghêu
Cháo Hải Sản
Cháo Bò Bằm
Cháo Cá Lóc Rau Đắng
Cháo Sò Huyết