lau

Với Các Món Lẩu Sau:
Lẩu Nấm Hải Sán
Lẩu Cá Diêu Hồng Nấu Riêu/Ngót
Lẩu Cá Chép Nấu Riêu
Lẩu Cá Thác Lác Khổ Qua
Lẩu Cá Lóc Nấu Chua
Lẩu Lươn Lá Giang
Lẩu Gà Ta Nấu Lá Giang
Lẩu Gà Núi Tiềm Ớt Hiểm
Lẩu Hải Sản Thái Lan
Lẩu Thập Cẩm