nuoc ep

Với Các Loại Nước Ép Sau:
AT 202 (Dâu, Chanh, Dây, Bưởi, Thơm)
Bưới
Dưa Hấu
Thơm
Ổi
Cà Rốt
Cà Chua
Chanh Dây
Cam Vắt
Cam Set