nuoc giai khat

Với Các Loại Nước Giải Khát Sau:
Nước Suối
Coca (Đỏm Light, Zero)
Sprite
Cam Fanta
Xá Xị
Soda Chanh
Plus 100