Dành cho khách đặt tiệc từ 03 bàn đến 05 bàn

1 Hoa tươi đặt bàn
2 Bong bóng trang trí
3 Thiệp mời khách
4 Trang trí nội dung sân khấu
5 Trang trí bàn quà
6 Tặng bánh kem 3 tấc
7

Tặng mũ giấy cho em bé

8 Dàn âm thanh karaoke (2.5 giờ)

Dành cho khách đặt tiệc từ 06 bàn đến 10 bàn

9

Cổng bong bóng hoành tráng

10 Backdrop sân khấu

Dành cho khách đặt tiệc từ 11 bàn đến 15 bàn

11 Chú hề tạo hình bong bóng nghệ thuật (01 giờ)
12 MC nghi thức tiệc

Dành cho khách hàng đặt tiệc từ 16 bàn đến 20 bàn

13 MC quản trò chơi cho thiếu nhi (45 phút)
14 Trang trí bong bóng bay cho tiệc

Dành cho khách hàng đặt tiệc từ 21 bàn đến 25 bàn

15 Màn chiếu 100in
16

Ảo thực gia thiếu nhi