Số lượng bàn chính thức từ 10 bàn đến 15 bàn

1 Trang trí phòng tiệc
2 Khăn trãi bàn
3 Áo ghế, Nơ ghế, Khăn ăn
4 Menu đặt bàn
5 Hoa tươi đặt bàn ăn
6 Thảm đỏ lối dẫn
7 Trang trí phòng cưới
8 Giá để hình CD - CR
9 Trang trí bàn gallery hiện đại
10 Liễn ký tên - Bút uyên ương
11 Thùng đựng quà mừng
12 Ăn nhẹ CD - CR
13 Cổng hoa giả
14 Bong bóng trang trí phòng
15 Tháp ly rượu Sampanh
16 Rượu Sampanh
17 Đá Khối
18 Pháo kim tuyến (02 quả)

Số lượng bàn chính thức từ 16 bàn đến 20 bàn

19 Mc dẫn nghi thức
20 Đội ngũ đón khách (06N)

Số lượng bàn chính thức từ 21 bàn đến 25 bàn

21 Bánh cưới 05 tầng

Số lượng bàn chính thức từ 26 bàn đến 30 bàn

22 Âm thanh - Organe - Ca sĩ

Số lượng bàn chính thức từ 31 bàn đến 35 bàn

23 Vũ đoàn múa (Á, Âu)

Số lượng bàn chính thức từ 36 bàn đến 40 bàn

24 Máy chiếu - Màn hình 100 inch

Số lượng bàn chính thức từ 41 bàn đến 45 bàn

 25  Quay phim ( hoặc chụp ảnh )

Số lượng bàn chính thức từ 46 bàn trở lên

 26  Tặng bàn ăn thử món

Chương trình bắt buộc ( từ 10 bàn đến 30 bàn ) - Vũ đoàn múa + Ban nhạc (2.5 giờ) - Giá: 3.500.000đ